Που πάνε τα υλικά μετά τον μπλε κώδωνα

Η αποκομιδή και μεταφορά του υλικού γίνεται με ευθύνη της ΕΕΑΑ σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν εγκρίνει οι αρμόδιες αρχές. Ειδικά γερανοφόρα οχήματα ανακύκλωσης συλλέγουν τις γυάλινες συσκευασίες από τους μπλε κώδωνες. Το όχημα ανυψώνει τον κώδωνα πιάνοντάς τον από τον μεταλλικό κρίκο. Κατόπιν απασφαλίζονται οι θύρες στο κάτω μέρος ώστε να αδειάσει το περιεχόμενο. Το υλικό μεταφέρεται σε ειδικά εργοστάσια επεξεργασίας υαλοθραύσματος και εν συνεχεία οδηγούνται στην Υαλουργία για ανακύκλωση.