Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης αποτελεί πρωτοβουλία ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή συσκευασιών και την εμπορία συσκευασμένων προϊόντων με στόχο να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στη νομική τους υποχρέωση για ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων τους, μέσα από τη συλλογική διαχείριση των πόρων τους, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Η ΕΕΑΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2939/01, έχει αναπτύξει και υλοποιεί στην Ελλάδα το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης – ANAKYΚΛΩΣΗ (ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) το γνωστό σε όλους Σύστημα των μπλε κάδων.

Η ΕΕΑΑ αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των εγχώριων συσκευαστών προϊόντων και των εισαγωγέων συσκευασμένων προϊόντων από τη μία πλευρά και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) από την άλλη, οι οποίοι είναι οι νομικά υπεύθυνοι φορείς για τη συλλογή δημοτικών αποβλήτων. Το 35% των μετοχών της ΕΕΑΑ ανήκει στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Η ΕΕΑΑ δεν λειτουργεί κερδοσκοπικά αλλά προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.