Τα αποτελέσματα της ΕΕΑΑ (2021)

96

κάλυψη του πληθυσμού
της χώρας με έργα ανακύκλωσης.

306

Δήμοι συμμετέχουν στο Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.

175000

μπλε κάδοι είναι τοποθετημένοι στις γειτονιές των Δήμων.

529

ειδικά οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών έχουν δοθεί στους Δήμους.

32

Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

518000

τόνοι υλικών οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση από το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την ΕΕΑΑ