Οι κώδωνες

Στους μικρούς κώδωνες (1,3 κυβικά) χωράνε περίπου 600-650 φιάλες και στους μεγάλους (2,5 κυβικά) περίπου 1.100-1.200 φιάλες.

οπές των κωδώνων εξυπηρετούν στην αποφυγή απόρριψης κοινών απορριμμάτων και μη γυάλινων συσκευασιών.

   Η αποκομιδή

Κάθε κώδωνας αδειάζεται κάθε 10-15 ημέρες όμως η αποκομιδή σε κάθε Δήμο προσαρμόζεται αναλόγως με τις ανάγκες.

Η αποκομιδή γίνεται από ειδικό γερανοφόρο όχημα το οποίο σηκώνει τον κώδωνα, τον αδειάζει και τον επανατοποθετεί στο ίδιο σημείο.

   Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον κάθε Δήμο ο οποίος υποδεικνύει και τα σημεία τοποθέτησης των κωδώνων.

   Πληροφορίες επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα που αφορά σε τοποθέτηση / αποκομιδή των κωδώνων
μπορείτε να καλέσετε στο 801 111 9999 (*) και στο glass@herrco.gr

(*) Κλήση μόνο από σταθερό τηλέφωνο με χρέωση 1 αστική μονάδα