Το Σύστημα του μπλε κώδωνα

Oι μπλε κώδωνες αποτελούν ένα χωριστό ρεύμα ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών. Εξυπηρετούν τους μεγάλους παραγωγούς και τα σημεία επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπως π.χ. κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχειακά συγκροτήματα κτλ. όπου καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες προϊόντων σε γυάλινη συσκευασία που υπό άλλες συνθήκες, θα κατέληγαν στα κοινά απορρίμματα.

Η ΕΕΑΑ διαθέτει στις επιχειρήσεις αυτές τον απαιτούμενο εξοπλισμό συλλογής (τσάντες πολλαπλών χρήσεων ή τροχήλατους κάδους) ενώ πραγματοποιεί τακτικές και επαναλαμβανόμενες επισκέψεις για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωσή τους για τον τρόπο συμμετοχής στο πρόγραμμα. Επιτυγχάνεται, έτσι, μια αποδοτική συνεργασία μεταξύ της ΕΕΑΑ και των επαγγελματιών, που ενισχύει παράλληλα την υπεύθυνη, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, λειτουργία της κάθε επιχείρησης.

Αποτελέσματα Ανακύκλωσης Γυάλινων Συσκευασιών (2019)

Σήμερα πάνω από 8.100 κώδωνες είναι τοποθετημένοι στον δημόσιο χώρο, σε συνεργασία με 258 Δήμους, εξυπηρετώντας περίπου 22.000 επιχειρήσεις ενώ πάνω από 2.000 κώδωνες βρίσκονται σε ιδιωτικούς χώρους επιχειρήσεων (του κλάδου εστίασης-διασκέδασης).

8100
Κώδωνες σε δημόσιο χώρο
258
Δήμοι
22000
Εξυπηρετούμενες Επιχειρήσεις
2000
Κώδωνες σε ιδιωτικούς χώρους επιχειρήσεων