Γιατί να συμμετέχω στην Ανακύκλωση

Συμβάλλουμε
στη μείωση των αστικών
αποβλήτων
Συνεισφέρουμε
στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας
Συμβάλλουμε
στην καθιέρωση έμπρακτης
περιβαλλοντικής συνείδησης