Ας σκεφτούμε γυαλίγο
την Ανακύκλωση

Τι είναι η Ανακύκλωση Γυάλινων Συσκευασιών

Mε τον όρο «Ανακύκλωση» περιγράφουμε ένα σύνολο μέτρων, δράσεων και τεχνικών διαδικασιών που ακολουθούνται αλυσιδωτά, έτσι ώστε ήδη χρησιμοποιημένα υλικά όπως οι γυάλινες συσκευασίες να ξαναγίνουν νέα προϊόντα. Με σκοπό δηλαδή υλικά που θεωρούνταν απορρίμματα να επανέλθουν στον κύκλο της παραγωγικής δραστηριότητας.

Κατεβάστε το νέο application της Ανακύκλωσης Γυάλινων Συσκευασιών

Ενημερωτικό βίντεο

Ανακύκλωση
Συσκευασιών

στους μπλε κάδους…

…και τίποτα δεν πάει χαμένο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ